Grafik Tasarım Terimleri

Grafik tasarımcılık, günümüzde, özellikle reklamcılık alanında ama tabii ki daha birçok alanda da gerekliliğini ispatlamış bir meslek halini aldı. Biz de sizler için grafik tasarımın hem daha kolay anlaşılabilmesi hem de grafik tasarımın temel terimlerinin bir arada bulunabilmesi adına temel grafik tasarım terimlerinden oluşan bir liste hazırladık:

Not: En iyi grafik tasarım programlarının karşılaştırmasını şu yazımızda bulabilirsiniz.

Grafik: Yenilik ve çekicilik oluşturarak birbirinden farklı bir çok harf, sözcük, cümle, fotoğraf, biçim ya da renkleri bir araya getirerek kağıt üzerine orantılı bir şekilde yerleştirme sanatıdır. Grafik kelimesi eski yunan dilindeki ‘grapnein’ kelimesinden dilimize uyarlanmıştır.

Grafiker: Grafikerler, basılması istenilen ürünleri alarak bu ürünleri baskı için hem estetik unsurları göz önene alarak hem de yazılar ve görselleri iş niteliğine ve firmanın kurumsal kimliğine uygun hale getiren kişilerdir.

Tasarım: Ortaya çıkarılacak sonucun planlanmasına dair yapılan ve yaratıcılık gerektiren bir eylemdir.

Grafik Tasarım: Grafik tasarım, oluşturulan bir mesajı iletmek, görselleri geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek adına bir düzlem üzerine iki ya da üç boyutlu olarak yapılan tasarımların adıdır.

İletişim: İki insan ya da iki grup arasında gerçekleşen her türlü bilgi, duygu, düşünce ve davranış alışverişine verilen addır.

Grafik iletişim: Yazılar, resimler, fotoğraflar gibi başlıca grafik ögelerinden oluşan görsellerin değiş tokuşuna verilen addır.

Hedef kitle: Bu kitle, grafik tasarım sonucunda hazırlanan mesajların iletileceği kitledir. Bu kitlenin ilgi alanları detaylı olarak tanımlanmalıdır. Aynı zamanda bu kirleler bir kurumun yapacağı uygulamalardan dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenecek insanları ifade eder.

Reklam: Bir firma, ürün ya da hizmetin çeşitli araçlarla kamuoyuna tanıtılması işlemidir.

Görsel malzeme: Görsel malzeme, bir firma adına basılacak olan tüm malzemelerin genel adıdır.

İsim plakası: Yayınlarda, başlığın bulunduğu, grafiksel ögelerlede desteklenen bölgenin adı.

Künye: Bir yayının tüm iletişim bilgilerini, yani adını, adresini, telefon veya faks numaralarını ya da e-mail adreslerini kapsayan bölge.

Simgesel işaret: Simgesel işaret kavramı, bir ürünü ya da düşünceyi simgeleye kavramlardır. Trafik levhaları ya da sigara içilmez levhaları bunlara örnek verilebilir.

Piktogram: evrensel nitelikler taşıyarak, yalın ve herkes tarafından anlaşılır halde çizilen, nesnel ögelerin stilize edilmiş biçimidir. Sigara içilmez işareti buna bir örnek olarak kabul edilebilir.

Kurum kimliği: Bir kurumun, yazışmaların da ya da kartvizit gibi tanıtım amaçlı baskı ögelerinde, sürekli olarak sabit tutulan kurum imajına verilen addır.

Slogan: Firmaların hafızalarda kalıcılıklarını artırmak için kullanılan, kısa ve etkili tanıtım sözleridir.

Logo: Bir kurumu tanıtmak adına oluşturulan, firmanın amblemi niteliğini de taşıyan, iki ya da daha fazla tipografik karakterin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ürünlerdir.

Broşür: Firmaların ürün ve hizmet bilgilerini tanıtmak amacıyla hazırladıkları ürünlerdir.

Afiş: Firma tanıtımlarını yapmak amacıyla hazırlanan, genellikle iç ve dış duvarlara asılan ürünlerdir.

Billboard: Klasik olanları 300x200 boylarında, genellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan reklam levhalarına verilen addır. Billboardlar üzerinde reklamlar 4 parçadan 10 parçaya kadar çeşitlilik gösterebilir.

Ambalaj: bir ürünü dış etkenlerden korumak ve aynı zamanda ürün markasının reklamını yapmak amacıyla kullanılan, birçok farklı malzemeden üretilen ürünlerdir.

Eskiz: Tasarım aşamasında, çeşitli unsurların sayfa üzerinde nasıl görüneceğini test etmek amacıyla yapılan genelde karakalem olarak hazırlanan taslaklardır. Fikir taslakları ve gelişmiş taslak olarak ikiye ayrılırlar. Fikir taslakları, akla gelen fikrin hemen kağıda dökülmesiyle oluşurken, gelişmiş taslaklar ise fikir taslaklarını daha da detaylandırarak oluşturulan taslaklardır.

Perspektif: Perspektif, iki boyutlu yüzeye üç boyutlu cisimleri çizme methodudur.

Mizanpaj: Mizanpaj, düzenleme anlamına gelir. Bir araya getirilecek grafik ögelerinin belli bir çerçeve içerisine bir düzen halinde yerleştirilmesi işlemidir.

Görsel hiyerarşi: Tasarımlardaki görsel ögelerin sırası belirlenirken, verilmek istenen mesaja göre bazen resim, bazen renk ya da boşlukların baskın olarak öne çıkartılmasıdır.

Orijinal: Çoğaltılmak üzere tarayıcıdan geçirilerek hazırlanan ya da üretilmeden önce filmi çekilen tire veya yanton resimlerdir.

Diapozitif: Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonlarda da kullanılabilen slayt türlerine verilen addır. Matbaacılıkta daha çok görüntü kalitesi açısından tercih edilirler.

İllüstrasyon: Başlık, slogan ya da yazı metni gibi görsel anlatım ögelerinin etkin kullanıldığı, grafik tasarım unsurlarına verilen addır.

Motion- Blur: Durağan bir görüntüde, nesnelerin hareketliymiş gibi görünmesi tekniğidir.

Animasyon: Resimleri ve hareketsiz cisimleri, gösterim sırasında hareket duygusu verecek şekilde düzenleme tekniğidir.

Simetri: Grafik tasarımda iyi dengelenmiş ve orantılanmış parçaların oluşturduğu yapıdır.

Asimetri: Simetrinin tersine, birbirine benzemeyen parçaların, orantısızlığa dayanan, dinamik bir biçimde bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır.

Degrade: Zemin denemelerinde kullanılan, bir renkten başka bir renge geçiş işlemi.

Opak: Işığı geçirmeyen düzenleri ifade eden bu terim daha çok fotoğrafçılıkta karta basılmış fotoğraflar için kullanılır.

Doyma: Renklerin şiddetinin, rengin açık ya da koyu olmasına göre değişiklik göstermesinin ifade ediliş biçimidir. Açık renkler, koyu renklerden daha az doymuşlardır.

Recto: Bir kitabın, süreli yayının ya da benzeri ürünlerin, sağ taraftaki sayfalarına verilen addır. Bu sayfalar her zaman tek sayı niteliğini taşır.

Verso: bir kitabın, süreli yayının ya da benzeri ürünün, sol taraftaki sayfalarına verilen addır.

Cilt payı: Basılı alanla sayfanın ciltlenecek kısmının arasında kalan bölgeye verilen addır.

Donuk sayfa: Roman sayfaları gibi tekdüze şekilde düzenlenmiş sayfalardır.

Silme: Tasarımda, görsel malzemeni sayfada hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesidir.

Forma: Kitap, dergi gibi ürünlerin tasarımında sıkça kullanılan, sayfaları genellikle 4, 8, 16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere bölmeye verilen addır.

Vinyet: Sayfa düzenleme işlemlerinde, sayfanın zeminine ya da kenarlarına uygulanan çeşitli süs figürlerine verilen addır.

Not: Grafik Tasarımcılar İçin Ücretsiz Vektör Siteleri yazımıza göz atabilirsiniz.

Grafik tasarım hakkında her tür faydalı içeriğe Bidolubaskı Blog ile ulaşabilirsiniz. En yeni yazılarımızdan herkesten önce haberdar olmak için mail bültenimize abone olmayı unutmayın.