Rıza Metni

ŞANS BASIM SAN. VE TİC. A.Ş. AÇIK RIZA METNİ

Şans Basım San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kampanya, tanıtım, reklam, etkinlik, kutlama/tebrik, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını duyurmaya yönelik olarak ve her türlü pazarlama faaliyetleri hakkında tarafıma SMS veya e-posta marifeti ile ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Bu kapsamda; isim, soy isim, telefon numarası ve e-posta adresi verilerimin Şans Basım San. ve Tic. A.Ş. tarafından pazarlama amacıyla işlenmesini, yalnızca bu amaçla sınırlı olmak ve Şans Basım San. ve Tic. A.Ş. adına pazarlama faaliyeti yürütmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmasına ve amacı süresince muhafaza edilmesine açık rızam vardır.