Tasarımda Renklerin Psikolojisi

Renklerin her birinin ayrı anlamları vardır. Bu nedenle renklerin anlamlarını bilerek tasarım yapılacak olan materyallerin de renk uyumu içinde tasarlanması gerekir. Renk uyumuna dikkat edilerek yapılacak olan tasarım çalışmaları daima etkili olur. Reklam çalışmalarından maksimum verim almak veya kartvizit kullanırken etkileyici olmak için renk çalışmalarının önemini bilmek gerekir. Tasarımcıların kişi veya kurumlara sundukları çalışmalar renk çalışmaları ile çeşitlendirilir. En etkili tasarımlardan yararlanacak olan kişiler, doğru renk seçimini yapan kişilerdir. Tasarımda renk uyumu oldukça önemli olmak ile beraber yapılan tasarının kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür.

Etkin olarak hazırlanan reklam çalışmaları ve etkin olarak tasarlanan kartvizit çalışmaları çerçevesinde doğru renk kullanımları, şirket ya da kişiyi amacına daha kısa sürede ulaştırır. Bu şekilde yapılacak işlerin niteliği ve özelliği ortaya çıkar. İnsanların dikkatini çekmek ve kendini kanıtlamak için kişi ya da kurumlara fırsatlar yaratılmış olur. Tasarlanacak olan kartvizitlerin de bu renk uyumu içinde olması çok önemlidir. Her türlü reklam çalışmalarının kalitesini ve etkisini belirleyecek olan en önemli unsurlar renklerin iyi seçilmesi şarttır. Yapılacak olan tasarım çalışmalarında renklerin sektöre göre seçilmesi de etken olacağı için tasarımcıya renklendirme konusunda büyük iş düşer. Renkler sıcak, soğuk ve nötr renkler olarak üçe ayrılır. Sektör bilgisi ile seçilecek olan renkler daha etkili reklam çalışmalarının yapılmasını sağlar.

Sıcak renkler:

Sıcak renkler olarak tanımlanan renkler sarı, kırmızı ve turuncu renklerdir. Bu renkler ateşi çağıran renkler olmalarından dolayı bu isimlerle tanımlanırlar. Ayrıca sıcak renkler kişileri daha çabuk uyaran ve neşelendiren renklerdir. Bundan dolayı tasarımda renklerin psikolojisi konusunda bilgi sahibi olan tasarımcılar enerjisi yüksek olan konular hakkında yapacakları çalışmalarda veya daha farklı ve etkin olarak yapacakları tasarımlarda genellikle sıcak renkleri kullanmayı tercih ederler. Yapılan reklam çalışmalarının amaca uygun olması için renk seçimleri önemlidir. Sıcak renkler arasında bulunan sarı renk dikkat çeken ve güneşi simgeleyen bir renktir.

Genel anlamda yaz rengi olan sarı renk ile kişilerin dikkatleri kolaylıkla çekilebilir. Günümüzde sarı renk bir anlamda geçiciliği de simgeler. Kırmızı renk ise yoğun duyguları ve heyecanı simgeler. Aşkın büyüsünün anlatılmasında da kırmızı rengin ayrı bir işlevinin olduğu da muhakkaktır. Bunların yanında tasarımcıların tasarımda renklerin psikolojisi konusunda kullandıkları sıcak renkler dinamizmi de simgeler. Örneğin ateş, hız, rekabet, sıcak ve kanı temsil eden kırmızı renk tasarımlarda da oldukça etkili bir silah olarak kullanılabilir. Sıcak renklerin bir diğer özelliği de iştah açıcı renkler olmalarıdır. Bu nedenle sıcak renklerden gıda sektöründe de yararlanılır. Tasarımcıların yemek sektörü için kullanacakları sıcak renkler ile tasarlanacak olan afişler ve el ilanları daha etkili sonuçlar ortaya çıkarır. Turuncu renk de yine neşeli bir renktir. Oldukça samimi bir renk olmasından dolayı tasarımcıların sıcak ortamlarda kullanabilecekleri bir seçenektir. Bunun yanında turuncu renk de kırmızı renk gibi iştah açıcı bir renk olmasından dolayı gıda sektörüne kullanılan renkler arasında yer alır.

Soğuk renkler:

Soğuk renkler grubunda mavi, yeşil ve mor renkler bulunur. Güven, istikrar, ciddiyet barındıran soğuk renklerin aynı zamanda saygıdeğer ve otoriter bir yapısı da vardır. Bu nedenle soğuk renkler genellikle resmi ortamlarda kullanılan renklerdir. Kurumsal yapılar için tasarlanacak olan reklam çalışmalarında soğuk renklerin faydası oldukça fazla olur. Özellikle kartvizit çalışmalarında tercih edilen soğuk renkler kurumsal kimliklerin ön plana çıkarılmasında çok önemlidir.

Nötr renkler:

Nötr renkler siyah, beyaz ve gri renklerdir. Tasarım çalışmalarında aktif olarak kullanılmayan nötr renkler yardımcı renk olarak kullanılır. Bulundukları ortamı destekleyecek olan renklerden beyaz renk daha ferah bir hava yaratır. Siyah renk ise daha resmi bir hava yaratacağı için resmi kurumlar için yapılacak olan tasarı çalışmalarında etkin olarak bulunur.