RGB Renkler Nedir?

RGB temelde İngilizcedeki Red, Green ve Blue sözcüklerinin baş harflarinin bir araya gelmiş halidir. Türkçeye ise bu kelimeler KYM şeklinde yani, Kırmızı, Yeşil ve Mavi kelimelerinin baş harfleri olarak çevrilirler.

RGB renklerin tarihi

RGB renk modeli 19. yy’in ortalarında Thomas Young ve Hermann Helmholtz tarafından geliştirilen Young – Helmholtz teorisine ya da bir diğer adıyla trikromatik yani üç renkli renkli görme modeline dayanır. Daha sonra James Clerk Maxwell, bu teoriyi daha da detaylandırarak bizim de bildiğimiz renk üçgenini oluşturur.

Işığı temel aldığımızda, doğada bulunan tüm renklerin kodları bu üç renge referans verilerek oluşturulur. RGB uzayında tüm renkler, üç ana rengin farklı oranlarda birleştirilmeleriyle oluşur. Örneğin, bu üç rengin %100 oranında bir araya gelmesiyle beyaz renk ortaya çıkarken, %0 oranında birleşmeleriyle de siyah renk oluşur.

Neden RGB renk modeli var?

RGB renk modelinin oluşturulmasındaki temel amaç, televizyon veya bilgisayar gibi elektronik sistemlerde görüntülerin oluşturulması ve gösterilmesidir. Ama aynı zamanda bu renk modeli geleneksel fotoğrafçılık alanında da kullanılmaktadır. Elektronik çağdan önce, henüz RGB keşfedilmemişken de bu teori insanların renkleri algılaması teorisine dayanıyordu.

RGB renk modeli bir cihaz odaklı renk modelidir. Renk elementleri ve bu elementlerin kırmızı, yeşil ve mavi renk düzeylerine verdikleri tepkiler üreticiden üreticiye hatta bazen aynı cihaz içerisinde bile değiştiği için farklı cihazlar RGB renklerin derecelerini farklı algılarlar ya da farklı üretirler. Bu nedenle RGB renkleri farklı cihazlar arasında aynı renk tonuna işaret etmeyebilir.

En bilindik RGB kullanan araçlar renkli televizyonlar ve video kameralar, renkli tarayıcılar, bilgisayar oyunları ve dijital kameralardır.

RGB ile nasıl renk oluşturulur?

RGB renkler ile yeni bir renk oluşturmak için, bu üç ışığında siyah ekran ya da beyaz zemin üzerinde birleştirilmiş olmaları gerekir. Bu üç ışık kaynağı, yeni oluşacak rengin bileşeni olarak adlandırılır ve bunlardan her biri yeni oluşan rengin içinde rast gele seçilmiş bir yoğunlukta bulunabilirler; hiç olmayabilecekleri gibi çok yoğun bir şekilde de bulunabilirler y da tamamen hepsinin karışımı da olabilir.

RGB renk modeli eklemeli bir modeldir. Bunu da ortaya bir renk spektrumu çıkarmak için bu renklerin farklı oranlarda birbirlerine eklenmek zorunda olmasından anlayabiliriz. Bütün renklerin tam yoğunlukla kullanılması bize beyaz rengi vereceği gibi ( burada beyaz renginin kalitesinin kullanılacak ana renk kaynağının yapısına göre değişeceği göz önünde bulundurulmalıdır) sıfır yoğunlukta birleşmeleri de bize siyah rengi verecektir ( hiçbir ışık ya da rengin olmaması siyah olarak değerlendirilir).

Aslında, bütün elementlerin yoğunluğu eşit olduğunda sonuç, yoğunluğun derecesine göre açık ya da koyu olarak değişecek olan gri rengin bir yansıması olur. Eğer bütün bileşenler farklı yoğunlukta birleştirilirse, sonuç renkli bir ton oluşturur. Bu ton ana renklerin yoğunluk derecelerine göre az ya da çok doygun bir ton olur.

Bu üç renkten birinin yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olduğunda, ortaya çıkacak olan yeni ton bu ana renge daha yakın bir ton olur ( kırmızımsı, yeşilimsi ya da mavimsi gibi). Ayrıca eğer iki ana rengin yoğunluğu aynı olduğunda, bu durumda da ortaya çıkacak olan sonuç ikincil renklere daha yakın olacak olan bir ton olur (camgöbeği, mor ya da sarının tonlarında).

Bu ikincil renkler, iki ana rengin eşit olarak birleştirilmesiyle meydana gelirler. Camgöbeği, yeşil ve mavinin birleşiminden; mor, kırmızı ve mavinin birleşiminden; sarı ise kırmızı ve yeşilin birleşiminden elde edilir. Her ikincil renk aynı zamanda bir ana rengin tümleyicisidir ya da tamamlayıcısıdır. Bir ana renk ve onun tümleyeni olan bir ara renk karıştırıldığında ortaya beyaz renk çıkar. Camgöbeği, kırmızı rengin tümleyeniyken, mor, yeşil rengin, sarı ise mavi rengin tümleyen rengidir.

RGB renk modeli kendi başına kalorimetrik olarak kırmızı, yeşil ve mavi rengi tanımlamaz. Sonuç olarak bu renklerin karışımından ortaya çıkacak sonuç ise mutlak olarak tanımlanamaz. Kırmızı, yeşil ve mavi kalorimetrik olarak tam anlamıyla tanımlandığında, renk modeli de mutlak bir renk uzayına dönüşür.