Kurumsal Kimlik Bunalımı Yaşayan Markaların Çektiği Çileler

Bir kurumun kendini ifade etmek için girdiği şekillerin hepsi, kurumsal kimliğini oluşturur. Tüm kendini ifade edişlerin amacı da karşı taraf için en doğru şekilde algılanma ihtiyacıdır. Bu yüzden kurumsal kimlik çalışmaları çok ama çok önemlidir. Firmanızın “Neden kimse beni anlamıyor?” tribine girmesini istemiyorsanız, kurumsal kimliğinizi oluşturan tüm ögelere ayrı ayrı önem göstermeli ve bu ögeler arasında bütüncül bir bakış açısı yakalamalısınız.

Markalaşmanın İlk Adımı

Pazarlama fazlasıyla komplike bir şey. Şirketinizin logosundan marka diline, online mecralardaki varlığından matbaadan çıkan tüm ürünlerine kadar bir kimliği olmalıdır. Aynı sektörde çalışan birçok firma arasından sıyrılmak, bir kimlik yaratmakla başlar. Sonra da tüm çalışmalar bu kimliğin üzerine inşa edilir ve konsept fikirlerle desteklenir.

Kurumsal kimliğini oluşturamamış ya da kargaşa içinde bir o yana bir bu yana savrulan firmalar, markalaşamazlar. Marka değerleri, hedef kitlesi, insanlara ne verilmek istendiği, yaratılmak istenen algı, kimliği belirlemenin fikirsel ögeleriyken, bu fikirleri ya da değerleri diyelim, görünür kılmak ise kurumsal kimlik çalışmaları ile mümkündür. Kurumsal kimliğin bir web, bir de matbaa kısmı bulunur. Bidolubaskı olarak biz, online matbaa alanında iş ürettiğimizden bu konuya değinip alanımızı sahipleneceğiz. Çünkü bizim de bir kimliğimiz, duruşumuz var.

Bireysel Kimlikten Yola Çıkarak Düşünelim

Kurumsal kimlik konusunu bireysel kimliklerimizin üzerinden düşünelim ki içselleştirelim. Kimliğimiz oturmadığında hem kendi içimizde hem de sosyal hayatta nasıl zorluklar yaşadığımızı az çok hepimiz biliyoruz. Herkes bir dönem ergendi (yaşı tutanlar) ve ergenlik, kimlik bunalımının zirvede yaşandığı dönemdir.

İşte kimliği oturmamış bir marka da insanların gözünde ne yaptığını bilmeyen, “Bugün böyle, yarın şöyle” diye algılanan, genellikle taklitçi olarak değerlendirilen ergene benzetilebilir. Ergen insanların suçu yok, bunlar hep dönem, bunlar yaşanacak ama iş kurumsallaştığı zaman, yani iş gerçek anlamda işe dönüştüğü zaman, bocalamalar dükkânı kapatıp gitmeye kadar varabilir.

Kurumsal Kimliği Oluşturan Matbaa Ürünleri

Kurumsal kimlik bunalımının firmaların başlarına neler açabileceğini anladığımızı kabul ederek, “Peki nasıl oluşturacağız bu kimliği?” kısmına geçtiğimizi farz ediyoruz.

Kurumsal kimlik tasarımının ilk adımı logo tasarımıdır. Logo, markanın imzası olarak ifade edilir ve bu ifade aşırı doğrudur. Daha sonra kurumsal kimlik tasarımları antetli kâğıtlar, zarflar, makbuzlar, ambalaj tasarımları, cepli dosyalar, promosyon ürünleri, dış mekân reklam araçları gibi uzar gider. Tüm bu ürünlerde markanın logosu yer alır ve belirlediği kimliğe uygun tasarımsal dil oluşturulur.

Hani küçükken anne-babalarımızın ya da akrabalarımızın ofislerinden getirdikleri firma isimli defterler, kalemler vardı ya, bunlar hep kurumsal kimlik çalışmaları idi. Biz o zamanlar küçüğüz, anlamayız diye bize söylemediler.