Etkili El İlanı Tasarımı Nasıl Yapılır?

El ilanı; hedef kitleye en ekonomik şekilde reklam ya da duyuruları ulaştırabilme yoludur. Öncelikle dikkat çekici öğeler ve konsept ile uyumlu renklerin seçilmesi son derece önemlidir. El ilanında tanıtımı yapılacak olan kurum / şirket ile ilgili fotoğraflar, akılda kalıcılığı arttıracak görseller, kurum / şirket ile ilgili kısa ve net bilgilerin yer aldığı bir metin mutlaka yer almalıdır. Metin kolay anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. El ilanları renkli ya da çok renkli olarak hazırlanabilir. Ancak sade ve çarpıcı bir tasarıma sahip olmalıdır ki tasarlanan el ilanı başarılı sonuçlar doğursun. El ilanları kısa sürede büyük etkiler ortaya çıkarabilme özelliği gösterebilir. Bu yüzden tasarlanan el ilanlarının etkili tasarımlara sahip olması gerekir.

Etkili Bir El İlanı Nasıl Olmalıdır?

Etkili bir el ilanı hazırlayabilmek için öncelikle iyi bir araştırma süreci gerekir. Tanıtımı yapılacak olan kurum ya da şirketin istekleri doğru ve net bir şekilde öğrenilmelidir. Kurumun, telefon, adres, e mail gibi tüm iletişim bilgileri alınmalıdır. Kurum yetkilisi ile sürekli etkileşim içinde olunmalı ve vurgulanmak istenen noktalar kesin olarak belirlenmelidir. İfade edilmek istenen mesaj kısa, net ve etkileyici bir şekilde yazıya dökülmelidir. Kullanılan metin etkili ve anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. Çünkü el ilanları genellikle uzun süreli elde tutulan bir materyal değildir. Hedef kitle el ilanını bir kez bile okusa verilmek istenen mesaj anlaşılabilmelidir. Kullanılan metin imla kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.

İyi bir çalışma sonucunda meydana getirilen el ilanları son derece ekonomik ve etkili reklam araçlarıdır. Bu yüzden çalışmalara çok özen gösterilmesi gerekir. El ilanı hazırlamak için işi bilen kişilerden yani grafik tasarımcılardan yardım almakta fayda vardır. İyi bir grafik tasarımcı el ilanı ve broşür nasıl tasarlanmalıdır? Sorusuna özenli bir çalışma, dikkatli materyal seçimi ve etkileyici bir tasarım cevabını verilir.

El İlanı Boyutları

El ilanı boyutu olarak kullanılan kesin boyutlar olmamak ile beraber genellikle A4 boyutu kullanılır. A4 boyutunda tasarlanan el ilanları 1 veya 2 kırımlı olarak ayarlanabilir. A4 boyutu kadar sık kullanılmasa da A5 boyutu da el ilanları için sık kullanılan boyutlar arasındadır. A5 boyutunda hazırlanan el ilanları genellikle kıvrımsız olur. Bir yüzü afiş diğer yüzü de iletilmek istenen reklamı içerir.

Görseller

El ilanı tasarımı nasıl hazırlanır? Sorusunun cevabı içerisinde görseller çok büyük önem taşır. Reklamı yapılacak olan kurum / şirket ile ilgili, çözünürlüğü yüksek, kişileri özendirici nitelikte fotoğrafların kullanılması gerekmektedir. Yüksek kalitede fotoğraf kullanmanız baskı esnasında olası yaşanacak problemlerinde önüne geçecektir. Eğer elinizde işinize yarayacak yüksek çözünürlükte bir fotoğraf yok ise paralı sitelerden satın alınması uygun olur.

Kağıt Seçimi

Kağıt seçimi, diğer bir önemli unsurudur. Doğru bir kağıt seçimi yapılamaması durumunda yapılan bütün çalışmalar heba olabilir. Bu yüzden doğru bir kağıt seçimi yapmak oldukça önemlidir. Seçilecek olan kağıdın ağırlığı 40 gram ile 320 gram ağırlığı aralığında olmalıdır. Ağırlığının yanı sıra kağıdın dokusu, cinsi ve mürekkep duyarlılığı da hazırlanacak olan el ilanına uygun olacak şekilde seçilmelidir. Yüzeyi pürüzlü kağıtlar baskı sırasında sıkıntı çıkarma ihtimali olduğundan yüzeyi düz kağıtların seçilmesi daha uygun olur. yani kağıt seçimi yaparken çok dikkat etmek gerekir. Örneğin kırım sayısı fazla olacak olan bir el ilanı için hafif ve ince bir kağıt seçimi yapmak uygun olacaktır. Kağıt seçiminde bulunulmadan önce bir araştırma yapılması da çalışmalarınıza olumlu bir katkı sağlar. Araştırma sırasında katalogları ya da farklı el ilanlarını incelemek size fikir verir. Tasarlanan el ilanına yakın el ilanlarının kağıtlarına benzer kağıt kullanmak gibi bir tercih yapılabilir.

El İlanı Kullanım Süresi

Etkili bir broşür tasarımı yapılacak olur ise, kullanım süresinin iyi ayarlandığı el ilanları tasarlanması, daha başarılı sonuçlar elde edilebilmesi açısından son derece önemlidir. Yani dönemlik el ilanları tasarlanmalıdır. Dönemlik olarak tasarlanan el ilanları güncelliklerini daima koruyacakları için çok daha uzun süreli sonuçlar elde edilmesini sağlar. El ilanı üzerindeki iletişim bilgileri de güncelliğini korumuş olur.

Kısaca el ilanı tasarımında öncelikle el ilanı hazırlanacak olan kuruluş hakkında detaylı bir araştırma süreci geçirmesi gerekir. Ardından istekler analiz edilir. Farklı fikirler ortaya konur ve en uygun olan fikir hayata geçirilmek üzere işe başlanır. Kısa ve net bir metin hazırlanır. İmla kuralları kesinlikle ihmal edilmemelidir. Ardından etkili görseller ve uyumlu renkler ile birlikte bir konsept oluşturulur. Kullanılacak olan fotoğrafın yüksek çözünürlükte olması gerekir. Eğer kullanılacak olan fotoğraf yüksek çözünürlükte değil ise paralı sitelerden temin edilmelidir. Sonra tasarlanacak olan el ilanının boyutuna karar verilir. Kaç kırımlı olacağına karar verilir. Kırım sayısına göre kağıdın kalınlığı ve dokusuna karar verilir. Uzun vadeli kullanılacak el ilanlarından ziyade dönemsel olarak değişkenlik gösteren el ilanları çok daha etkili olur. Tüm bu detaylar dikkate alınarak tasarlanan el ilanları hedef kitle ile buluşmasının ardından amacına hizmet edebilir hale gelir. El ilanlarının kısa vadede büyük başarılar getirebileceği gerçeği göz ardı edilmemeli ve gereken özende çalışmalar gerçekleşmelidir.

El İlanı Örnekleri

El ilanı tasarımı yapmadan önce daha önceden yapılan el ilanı örneklerine baklmakta fayda var. El ilanı örnekleri en iyi tasarımı yapmak için size ışık tutar ve ilham kaynağı olur. Bu yazımızda 5 el ilanı örneğini sizler için derledik;