Amblem ve Logo Hakkında Temel Bilgiler

 Amblem ve logo bilindiği gibi kurumsal kimliklerin imzası görevi taşımaktadır. Çünkü sayfalarla anlatılacak çok uzun cümleleri tek bir sembole sığdırmak mümkündür. Bu sayede logo ve amblem konusunda başarılı seçimler yapan firmalar ve şirketler markalaşma yolunda büyük adım atarlar aynı zamanda reklamlarını da en iyi şekilde yapma imkanı bulurlar.

Amblem ve Logo Hakkında Temel Bilgiler de akla gelmesi gereken ilk bilgi ise bir firmaya ya da bir kuruma doğru kimlik kazandırılmasıdır. Önemli olan ilk başta kurumsal kimlik ürünlerini oluşturabilmek ikinci etapta ise bu ürünlerin kullanımı hakkında bir kılavuz oluşturmaktır. Bu amaçla ve bu sırayla ilerleyen kurumların iyi bir logo ve ambleme sahip olması mümkün hale gelmektedir. Logo nedir sorusunun cevabı ise şu şekildedir; logolar kurumlara, şirketlere ya da firmalara kimlik kazandıran, sözcük gibi özellik içermeyen, soyut ya da nesnel görüntülerden meydana gelmiş simgelerdir diyebiliriz. Amblem ise, bir kurum hakkında ki düşüncelerin ve doğruların bir çizimin içine sığdırılmasına imkân vermektedir. Böylece kurumlar ya da şirketler amblemleri sayesinde dış dünyada kendilerini tanıtma imkânı bulmaktadır. Bir amblemin ilk görevi kurumun yansıtmak istediği amacı ilk bakışta yansıtmasıdır. Böylece amblemi gören kişiler hemen bir fikir sahibi olabilecektir. Bu da kesinlikle olumlu bir etki bırakacaktır. Ayrıca görsel açıdan iyi şekilde tasarlanmış bir amblem gören herkeste olumlu bir etki de bırakacaktır. Sayfalar dolusu yazının tek bir simgeyle anlatılmasında en doğru tercihin yapılması şarttır.

Görsel ifadenin gücü ile yeterli şekilde anlatım sağlanması mümkün hale gelecektir. Logolar kendi içlerinde bazı başlıklara ayrılabilmektedir. Örneğin; tipografik logolar bunlardan biridir. Sadece bir harften ya da daha fazla harften oluşan logolar bu başlık altında incelenebilmektedir. Önemli olan; tek harften oluşan logolarda en iyi mesajı vermek için harf farklı şekillerde kullanmaktır. Birden fazla harf kullanılacaksa kombinasyon açısında uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Diğer bir logo şekli de; firma hakkında bilgi veren logolar olarak bilinmektedir. Bazı amblemlerin biçimleriyle kurumun kimliğini yansıttığını söylemek mümkündür. Yayınevine ait bir logonun kitap şeklinde olması da bu logo çeşidine örnek olarak gösterilebilmektedir. Hem harflerden oluşan hem de firma hakkında bilgi verme amacı taşıyan logolar da bulunmaktadır. bu logolarda ise genellikle firmanın baş harfi kullanılmakta ve üstüne bazı şekiller eklenerek logo tamamlanmaktadır. Diğer logo çeşidi de; yenilikçi bilgi veren logolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Harflerle yapılan amblemlerin genellikle bir karmaşa meydana getirdiği bilinmektedir. oysa yapılan logo tasarımı ne kadar güzel ve etkiliyse kalıcılığı da o kadar uzun süre devam etmektedir. Bu nedenle harfle değil farklı şekillerle yeni imajlar yaratan logoların seçilmesi daha doğu olacaktır.

Logo Tasarımında Aranan Özellikler Nelerdir?

Bir amblemin hem dikkat çekici hem firmayı tanıtıcı hem de özgün bir görünüm taşıması gerekmektedir. Tüm bu özelliklere sahip olan amblemlerde başarı şansı daha yüksek olacaktır. Amblem ve Logo konusunda ilk dikkat edilmesi gereken nokta da amblem ve logoda yapılacak seçimin en iyi seçim olmasına dikkat etmektir. Ve özellikle de bazı maddelere uygun olması doğru özellik taşımasına yardımcı olacaktır. Amblem ve logo tasarımlarında aranan özelliklerin 4 ana başlıkta incelenmesi mümkündür. Bu başlıklar ise; özgünlük, estetiklik, sadelik ve ekonomikliktir. Amblem tasarımında ki ilk başlık olan özgünlük; ana çizgileriyle başka bir ambleme benzemeyen kendine ait bir amblem olma özelliği taşıyan demektir. Bir amblemin tamamen özgün olabilmesi için; kurumun önemli bir özelliğini ortaya çıkarma amacı taşıması, tekrar edilmemiş olması, hedef kitleye hitap etmesi ya da başka bir amblemi hatırlatmaması şarttır. Sadelik kuralında ise
amblemin gereksiz ayrıntılardan temizlenmesi amacını taşımasıdır. Sadeleştirme yapılırken mal a da hizmetin içinden vurgulayıcı parçaların seçilmesi ve bu şekilde bir logo oluşturulup hedef kitleye sunulması gerekmektedir. Estetiklik açısından da; amblem tasarımında görsel anlamda bir sanat çalışması olması gerekmektedir. Bunun için de amblemde renk, biçim ve kompozisyon değerlerine dikkat edilmelidir. Önemli olan amblemin dikkat çekici olmalıdır. Ancak dikkat çektiği kadar tüketiciyi etkilemesi de gerekmektedir. Ekonomik olma özelliği ise; amblemin her türlü yüzeye uygulanabilir nitelikte olmasıdır ayrıca her türlü malzemeye işlenecek biçimde tasarlanması gerekmektedir. Amblem küçültülüp büyültüldüğünde de özelliğini kaybetmemesi bu başlığa dâhil edilebilmektedir.

Logotype Nedir?

Logo, bir ürüne ya da firmaya ait hizmetlerin harf ve resimsel öğeler kullanılması ile sembolleştirilmesidir. Bu sayede amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında bir de firmanın ismini yansıtmaktadır. Logo oluşturmada kullanılan fontlar daha önce tasarlanmış fontlardan da seçilebilmektedir. logo oluşturma için belirlenmiş bazı belli başlı kurallar ise işin uzmanları tarafından şu şekilde sıralanmaktadır: logonun sade ve kolay anlaşılır olması, mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşması, her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz şekilde kullanılması, küçük boyutlara indirgendiğinde ayrıntılarının yok olmaması ve her türlü yüzeyde okunabilir olması bu özellikler arasında yer almaktadır. Ayrıca özgün olması da logonun aranılan özellikleri arasında yer almalıdır. Kopyalanan ya da başka logolara benzetilen logolar firmalara büyük zararlar vermektedir. Seçilen ya da tasarlanan logonun firmanın içeriğine uygun olması da önemli bir özelliktir. Logoda sadeliğin yanı sıra renk ve şekil de çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu özellikler tamamlandığında logonun akılda kalıcı bir şekle bürünmesi sağlanacaktır.

Logo Çeşitleri

Logolar hem bilenen yapıların kullanılması hem de yeni yapıların meydana gelmesi ile oluşturulabilmektedir. Yeni logo tipleri her geçen gün gelişme göstermektedir. Bilinen bu logo çeşitlerinden biri de san serif sitili logolardır. Bu logolarda amaç ise güçlü bir ifade vermektir. Hem keskin hatlara sahip hem zarif hem de güçlü bir görüntüleri bulunmaktadır. Bu sitili genellikle modern logo isteyenler kullanmaktadır. Diğer logo çeşitlerinden biri de tek karakterden oluşan logolardır. Logonun tanımı yapılırken en az iki karakterden oluşması gerektiği söylense de işin güzel tarafı tek karakterle çok şey anlatabilmektir. Tek harften ya da tek şekilde oluşan bu logolar modern görüşe sahip firmaları temsil etmektedir. Logo çeşitlerinden biri de çok karakterden oluşan logolardır.

Birden fazla karakterin meydana gelmesi ile oluşan bu logolarda da en sık kullanılanı 2 karakterdir. Çok klasik olsa da günümüzde yine iyi şekilde yapılanları bulunmaktadır. kombinasyon tipi logolar da bu çeşitler arasında yer almaktadır. Harflerin parçaları, gölgeler ve karakterlerle ya da el çizimlerinin bilgisayar üzerinde bir araya getirilmesi ile oluşturulmakta olan bu logolar enerji dolu bir firma izlenimi verilmesini sağlamaktadır. Geleneksel olmayan logo çeşitlerinde ise bilindik karakterler kullanılmaktadır. Büyük harf kullanımı ve tekrardan kaçınma yöntemi ile yeni ve güçlü tarzlar oluşturulmaktadır. Aslında klasik ve modern karışımı logolar bu türe örnek olarak verilebilmektedir. Sizler de firmalarınız için logo ve amblem seçimlerinizde en doğru tercihi yaparak güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.