Açık Rıza Metni

BİDOLU BASKI A.Ş. AÇIK RIZA METNİ

Bidolu Baskı A.Ş., (“Bidolubaskı”), tarafından, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında kampanya, tanıtım, reklam, etkinlik, kutlama/tebrik, anket ve
diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını duyurmaya yönelik olarak ve her türlü pazarlama
faaliyetleri hakkında tarafıma SMS veya e-posta marifeti ile ticari elektronik ileti
gönderilmesini kabul ediyorum.

Bu kapsamda; isim, soy isim, telefon numarası ve e-posta adresi verilerimin Bidolubaskı
tarafından pazarlama amacıyla işlenmesini, yalnızca bu amaçla sınırlı olmak ve Bidolubaskı
adına pazarlama faaliyeti yürütmek üzere yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere
aktarılmasına ve amacı süresince muhafaza edilmesine açık rızam vardır.